พบกับพวกเราชาว PHCC และ อาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาการพลังงาน
ในงาน VISTEC roadshow ที่ปตท. สำนักงานใหญ่ วันนี้ตั้งแต่ 09.00-16.30 น. เข้ามาร่วมพูดคุยกับเรา และการแนะนำหลักสูตรการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก

พบกันนะคะ 🙂


Hi, everyone
Meet PHCC members and faculty members from the School of Energy Science today at the VISTEC roadshow at PTT Headquarters from 9:00 a.m. to 4:30 p.m. Come join us and talk with us about full scholarships for further study programs at the master's and doctorate levels.
 

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account