พวกเราเหล่าวิจัยภายใต้ทีม VCAT ซึ่งเป็นการนำทีมของ รศ.ดร. จุฬารัตน์ วัฒนกิจ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี ได้มาจัดตั้งบูธ VISTEC-PMUB ในงานประชุมวิชาการ PACCON 2024 ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
โดย VCAT เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มงานวิจัย PHCC ที่มุ่งเน้นการเป็นซัพพลายเออร์ นักพัฒนา และที่ปรึกษาด้านตัวเร่งปฏิกิริยา อย่างครบวงจร
VCAT is part of PHCCvistec, led by Assoc. Prof. Dr. Chulartat Wattanakit, a faculty member from the School of Energy Science and Engineering (ESE). The VISTEC-PMUB booth is being exhibited at the Pure and Applied Chemistry International Conference 2024 (PACCON 2024) from January 26 to 27, 2024, at BITEC Bangna, Thailand. VCAT is a component of the PHCC research group, which focuses on being a comprehensive catalyst supplier, developer, and consultant.
Contact us: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
 
 
 
 

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account