ขอแสดงความยินดีกับทางทีมวิจัยของเรา ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ประเภทผลงานประดิษฐ์คิดค้น(รางวัลเกียรติคุณ): “สร้างโรงงานต้นแบบสำหรับกระบวนการผลิตไบโอเอทิลีนจากไบโอเอทานอลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์สองมิติ” (Pilot Plant for Bioethylene Production from Bioethanol Using Two-dimensional Zeolite Catalysts)
Congratulations to our teams for receiving an award from The National Research Council of Thailand (NRCT) on Thailand Inventor’s Day 2024, held from 2-6 February 2024 at BITEC Bangna, Thailand. The NRCT honored our team with the (honorary award).
"Pilot Plant for Bioethylene Production from Bioethanol Using Two-dimensional Zeolite Catalysts."
 
 
 
 
 
 

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account